7 Prachtige hindoeïstische spreuken

De hindoe-spreuken condenseren de wijsheid van dit millennialistische volk en zijn buitengewoon rijk aan geschiedenis en cultuur. Mystiek en spiritualiteit zijn altijd prominent aanwezig geweest in dit universum.

De hindoe-cultuur is absoluut fantastisch. Daarin zit een verbazingwekkende mengelmoes van uitingen die uit veel verschillende volkeren voortkomen. Dat is de reden waarom je rijkdom immens is en wordt weerspiegeld in al zijn culturele uitingen, inclusief spreekwoorden.

In de hindoeïstische cultuur zijn er Arabische, boeddhistische, Engelse en Portugese invloeden, naast de duidelijke bijdragen van lokale culturen. Daarom zijn Hindoe spreekwoorden een veelkleurige steekproef van perspectieven op het leven geworden. In dit artikel zullen we het hebben over zeven van hen.

"Wat kan de blinde man zien, zelfs als een lamp in zijn hand wordt geplaatst?"
- Hindoe spreekwoord -

1. Tegenspoed in hindoegezijden spreekwoorden

Een van de mooiste Hindoe spreekwoorden spreekt van tegenspoed. Er staat: "Er is geen boom die de wind niet heeft laten wiegen." Het is een prachtige metafoor om te onthouden dat niets en niemand aan tegenspoed ontsnapt. Dit is onvermijdelijk. Slechte tijden zijn als die wind die de takken van de boom schudt en de stabiliteit ervan uitdaagt. Wat opvalt in de boodschap is het feit dat

ongeacht het leven dat we leiden, we altijd worden blootgesteld aan crisismomenten die niet als vreemd mogen worden beschouwd, omdat tegenslag deel uitmaakt van het leven. 2. Een vredig hart

Het thema van innerlijke vrede is een van de meest voorkomende in hindoegezijden spreekwoorden. Hun religies en filosofieën verwijzen vaak naar een evenwichtstoestand waarin rust wordt bereikt en vrede wordt afgesloten voor zichzelf en voor de wereld.

Zo zegt een van de hindoegezijden:

"Het hart in vrede ziet een feestmaal in alle dorpen." Het betekent dat alles in ieder van ons begint. Als de geest in vrede is, is alles goed in de uiterlijke wereld. Op dezelfde manier leiden interne oorlogen ons ertoe om alles op een meer obscure manier te bekijken. 3. Lezen en actie

Met betrekking tot lezen, leest een van de hindoegezijden als volgt:

"De onwetenden worden overweldigd door degenen die boeken lezen. Zij zijn degenen die hebben geleerd door te lezen, die begrepen hebben wat ze hebben gelezen, die het werk hebben vastgesteld. " De boodschap in dit geval is bedoeld om groot belang te hechten aan de ontwikkeling van het intellect en aan actie gebaseerd op kennis. Het stelt een schaal vast die begint met lezen, gaat verder met de assimilatie van wat er is gelezen en eindigt met handelen op basis van kennis.

4. Over de vrijgevigheid van de ziel

De meeste filosofieën zijn het erover eens om solidariteit en broederschap te verdedigen als hoogste waarden. Deze waarden maken ons tot een ras dat dezelfde gemeenschappelijke lotgevallen en lotsbestemmingen kent.

Dat is de reden waarom een ​​van de hindoe-spreuken zegt:

"De boom ontkent de schaduw niet, zelfs de houthakker niet." Het is een poëtische uitspraak om aan te geven dat deze missie om anderen te dienen ook diegenen omvat die ons kwaad doen. Meer dan een uitwisseling, het is een levensmissie. 5. De weg naar geluk

Er zijn niet veel echte manieren om geluk te bereiken, maar een ervan is ongetwijfeld om nobele acties voor anderen uit te voeren. Dit wordt herinnerd door een van de hindoe-spreuken die zegt: "Als je gelukkig wilt zijn, moet je ook het geluk van anderen verlangen."

Persoonlijk geluk beïnvloedt altijd het geluk van anderen. Het is veel gemakkelijker om je goed te voelen over het leven en de wereld wanneer de mensen om ons heen ook gelukkig zijn. Degenen die anderen pijn willen doen, kunnen geen geluk bereiken.

6. Planten en oogsten Alle gebeurtenissen in het leven zijn met elkaar verweven. Dingen gebeuren omdat er een oorzaak is die ze creëert. We zien de verschillende momenten echter vaak als geïsoleerde situaties. Vele kerenwe merken niet dat we altijd zaaien en ook oogsten.

Verwijzend naar dit, zegt een van de hindoe-spreuken:

"Het goede dat we de dag ervoor hebben gedaan, is iemand die ons 's morgens geluk zal brengen."Het heeft te maken met het idee dat goedheid jegens anderen resulteert in persoonlijk geluk.

7. De oceaan en de druppel water Het bijzondere en het universele zijn geen exclusieve concepten en zijn altijd nauw met elkaar verbonden. Ze corresponderen en bepalen elkaar. In het universele zijn veel specifieke elementen aanwezig. En het bijzondere bevat ook een universum.

Dat is precies wat dit hindoe-gezegde zegt:

"God is ook verborgen in de oceaan en in een druppel water." In dit geval moet het woord "God" niet letterlijk worden genomen. Het verwijst naar dit idee van 'superieur', niet naar een specifieke godheid.

Al deze hindoegezijden spreekwoorden hebben schoonheid en diepgang gemeen. Deze cultuur heeft heel specifieke manieren om zich te manifesteren, en dit wordt heel duidelijk in deze uitspraken die de geest fascineren en verrijken.