8 Manieren om het lijden te beëindigen, volgens het boeddhisme

Boeddhisme heeft een heel bijzondere manier om met pijn om te gaan. Deze filosofie moedigt de overtuiging aan dat het mogelijk is om het lijden te beëindigen, hoewel het een onvermijdelijk deel van het leven is. Want hoewel het leven op zich pijn veroorzaakt, zijn we niet gedoemd om passief te lijden.

Volgens boeddhisten, om het lijden te beëindigen, is het eerste wat je moet doen accepteren dat het bestaat. Het leven van alle mensen wordt vroeg of laat geraakt door pijn. Verzet alleen verhoogt het lijden.

Nu accepteren van pijn betekent niet dat je moet opgeven. Boeddhisme stelt dat pijn wordt geboren uit verlangen en dat daarom het leren afzien van verlangen de snelste manier is om het lijden te beëindigen. Op zijn beurt geeft deze filosofie aan dat er acht paden zijn die vrijuit moeten worden beoefend, zodat vrede en harmonie in ons leven de overhand krijgen. Ze zijn de volgende: 1. Eerlijk onderscheidingsvermogen: de eerste manier om het lijden te beëindigenDe beste manier om recht te zijn is niet oordelen. Voordat we besluiten of iets goed of slecht is, moeten we proberen de aard ervan grondig te begrijpen. Veel mensen handelen op de verkeerde manier. Maar wie zijn wij om hen te beoordelen?

Om een ​​eind te maken aan het lijden, is het nodig om eerder een sympathieke houding aan te nemen dan een oordeel.

Het is niet aan ons om het gedrag van anderen te evalueren, goed te keuren of te veroordelen. Ze kunnen onze acties ook niet beoordelen.

2. Bepalende nobele doelen Er is een groot verschil tussen het stellen van doelen voor succes en het stellen van nobele doelen. De eerste worden geïnspireerd door een verlangen naar individuele verheffing, die ons vaak aan het einde leeg laat. Onze eigen triomf verdient ons applaus, maar heeft het enige betekenis voor het universum?

Boeddhisten, aan de andere kant, nodigen ons uit om nobele doelen te definiëren. Het is een manier om het lijden te beëindigen, omdat ze ons altijd naar diepe bevredigingen leiden die door andere mensen worden gedeeld. Nuttig en transcendent voelen geeft meer betekenis aan onze inspanningen.

3. Wees eerlijk en voorzichtig met woorden Het woord geeft leven en doet ook pijn. Bouwt en vernietigt.

Wanneer het woord geboren wordt uit een zuivere ziel, is het meestal een balsem voor de wereld.

Zorgt voor begrip, zorgzaamheid en broederschap. Het troost, motiveert en verhoogt de hoogste waarden van het leven.

Soms kan het woord echter ook worden gebruikt om te liegen of iemand pijn te doen. Niemand kan gelukkig zijn als ze anderen kwaad doen. Vroeg of laat keert dit met meer kracht heen en weer terug tegen de persoon zelf. 4. Doe niemand pijn en overdrijf het niet Er is een principe dat aanwezig is in vrijwel alle ethische codes van de verschillende culturen. Dit principe is

om het leven van anderen niet te doden of te bedreigen.

Bovendien is dit niet alleen van toepassing op het fysieke lichaam, maar ook, symbolisch, op de spirituele kant.

Om het lijden te beëindigen, is het belangrijk om niemand pijn te doen, omdat dit een grote tegenspraak zou zijn. Evenzo bedreigt elke vorm van overmaat ons welzijn en moet daarom worden vermeden. Om harmonie te bereiken, moet men evenwicht bewaren in iemands manier van leven. 5. Garandeer je levensonderhoud dankzij je eigen inspanningen

Het is niet gepast om te proberen een levensstijl op te bouwen waarin ons levensonderhoud is afgeleid van iets anders dan ons eigen werk. Wanneer dit gebeurt, is het gevoel van persoonlijke trots verminderd en veranderd. Werk transformeert menselijke wezens en maakt ze tot betere mensen. Het is een manier om waardigheid te bouwen, om te groeien en anderen te dienen. Luiheid, vroeg of laat, veroorzaakt ontevredenheid en angst.. We stagneren en verspillen onze beste deugden en vermogens. 6. Ontwikkel de deugden

Het is niet mogelijk om het lijden te beëindigen als we geen pad van constante evolutie nemen. Deugd, in algemene zin, is niet iets dat uit de lucht valt, is de vrucht van een geduldige cultivatie.

Geboren als een resultaat van voortdurende inspanning. Het cultiveren van deugd geeft ons ook een gevoel van grotere eigenliefde. We zullen ons realiseren dat we mensen zijn die leren en groeien.

We staan ​​open voor kritiek en fouten, en we zullen dit alles zien als kansen om te evolueren en te groeien. 7. Observatie zonderAls we het lijden willen beëindigen, moeten we alert blijven op de boodschappen die ons lichaam zendt. Dit waarschuwt ons voor de onevenwichtigheden die zich voordoen in ons dagelijks leven. Het lichaam waarschuwt ons voor een levensstijl die schadelijk kan zijn.

Daarnaast

is het handig voor ons om aandachtige en onbevangen waarnemers te worden met het oog op onze eigen manier van handelen. Beoordeel jezelf niet, keur het goed of bestraf jezelf niet. In plaats daarvan is het belangrijk dat we onszelf zien met de onschuldige ogen van degenen die elkaar steeds beter leren kennen. 8. Leer je geest te kalmeren Als de geest wordt aangestuurd door emoties, verliest hij zijn kracht. Als alles in handen blijft van gevoelens of ongecontroleerde passies, zullen we uiteindelijk situaties uitlokken die ons meer leed zullen berokkenen.

Elke persoon moet mechanismen vinden om hem te helpen zijn geest te kalmeren in tijden van moeilijkheden, angst of angst . Wanneer je handelt onder de druk van deze negatieve invloeden, maak je veel fouten. Daarom is het belangrijk om te leren omgaan met hen. De acht manieren om het lijden te beëindigen, zijn het resultaat van millennialistische wijsheid. Ze zijn ook een tijdige gids om de wereld en het leven onder ogen te zien. Regelmatig toegepast, leid ons naar innerlijke balans, harmonie en vrede in het hart.