Phantom vibration syndrome

Phantom vibration syndrome is een van de sterkste bewijzen van hoe technologie de menselijke psyche is binnengedrongen. Technologische apparaten zijn niet langer externe objecten waar we toegang toe hebben wanneer we ze nodig hebben. Beetje bij beetje worden ze bijna letterlijk onderdeel van ons lichaam.

Het ghost-vibration-syndroom heet het gevoel dat de mobiele telefoon zonder daadwerkelijk te vibreren trilt. Het gebeurt op elk moment en het lijkt heel echt. Voor de persoon lijkt het onmogelijk dat deze trilling van de telefoon slechts een tactiele hallucinatie was.

"Dus op een mooie dag springt de geest van de verbeelding naar de hallucinatie, en de gemeente hoort God, ziet God".
-Oliver Sacks

Naar schatting heeft 80% van de bevolking het phantom vibration-syndroom ervaren, hoewel het niet als een ziekte zelf wordt beschouwd. Als dit symptoom gepaard gaat met andere storende gedragspatronen, zoals overmatige afhankelijkheid van digitale media of obsessie met hen, kan het onderwerp ernstig worden.

Oorzaken van ghost vibration syndrome

Het brein reageert op sensorische stimuli. Wanneer een stimulus wordt waargenomen, sturen de zintuigen de bijbehorende signalen en reageert de hersenen daarop. Als de huisbel bijvoorbeeld rinkelt, decodeert het brein in enkele seconden het signaal en begrijpt dat iemand belt. Het is het klassieke voorbeeld van stimulusrespons.

Dat gezegd hebbende, waarom treedt ghost vibration syndrome op? Met andere woorden, waarom beseffen de hersenen dat er een stimulus is die nog nooit is geproduceerd en daarop reageert? Alles lijkt erop te wijzen dat dit het gevolg is van een soort anticipatie voordat iets gewenst is. Een oproep of bericht is een gewenste stimulus. Soms zo gewenst dat de zintuigen ervoor zorgen dat het kunstmatig wordt.

Er is een deel van ons dat een hekel zou hebben om een ​​verbinding te verliezen waar we op hoopten. Of er zijn gewoon mensen die "hyperverbonden" zijn en praktisch leven door de mobiele telefoon. Het ghost vibration syndrome komt in dit geval overeen met een staat van constante verwachting, voor het verlangen om "verbonden te blijven".

Het is de moeite waard om op te merken dat de meeste mensen deze fantoentrilling alleen op bepaalde momenten in hun leven voelen. Bijvoorbeeld als u vatbaarder of emotioneel kwetsbaarder bent. Of wanneer ze bijzonder gestresst zijn of een gevoel van verborgen angst hebben.

Problemen in verband met dit syndroom

Sommige onderzoekers van de universiteit van Michigan hebben het idee geopperd dat ghost-vibration-syndroom niet zo onschuldig is als het klinkt. Dit universitaire centrum voerde een experiment uit met 400 vrijwilligers. Ze waren allemaal studenten. De studie trachtte de relatie te bepalen tussen het spookvibratiesyndroom en de separatieangststoornis.

De resultaten van het onderzoek bevestigden hun vermoedens. Het bleek dat mensen met hogere kenmerken van verlatingsangst ook vaker het phantom-vibratiesyndroom ervaarden. Scheidingsangst wordt gekenmerkt door een constant verlangen om zich opnieuw bevestigd te voelen door anderen.

Ook heeft een onderzoek aan de Dow International Medical School een ander interessant element opgeleverd. Geconcludeerd werd dat mensen met slapeloosheidsproblemen de meest waarschijnlijke voelbare hallucinaties van trillingen hadden. Het punt is angst.

Wanneer zorgen te maken?

In algemene bewoordingen wordt ghost vibration syndrome niet als een zorgwekkend fenomeen beschouwd. Het is normaal dat het eenvoudigweg gehoor geeft aan de groeiende afhankelijkheid van technologie. In bepaalde omstandigheden, wanneer de psychologische afweer lager is, hebben dit soort illusoire percepties de neiging zichzelf te presenteren. Toch zijn er meestal geen hallucinaties.

Gezondheidswerkers en al die mensen die zich bezighouden met risicovolle of zeer verantwoorde werkactiviteiten neigen vaker naar geestevibratie. In deze gevallen wordt het beschouwd als een aanpassingsgedrag. Het zijn mensen die alert moeten blijven om aan hun verplichtingen te voldoen. Daarom is het niet vreemd dat ze dit soort hallucinaties hebben. Er is ook vastgesteld dat dit soort ervaring voor de meeste mensen niet van belang is. Ze zien het als een vergissing in het oordeel zonder grote consequenties. Het is niet iets dat je humeur verstoort of je ongemakkelijk maakt.

Dus wanneer zou ghost vibration-syndroom een ​​reden tot zorg zijn?

Als er sprake is van frequente angstgevoelens, of wanneer het "valse alarm" teleurstelling, woede of ongemak veroorzaakt, er zijn redenen om u zorgen te maken. In deze gevallen is het belangrijk om na te denken en te onderzoeken wat er werkelijk achter deze illusoire percepties schuilgaat.