De 7 leringen van het pad van de krijger

De Japanse cultuur is oud en heeft in de loop van de geschiedenis grote waarde aan de deugden in de strijd gegeven. De Japanse jager, in tegenstelling tot wat op andere breedtegraden gebeurt, moet sterke waarden hebben om waardig te zijn. Het woord 'bushido' spreekt hier precies over en wordt vertaald als de weg van de krijger.Dit pad van de krijger, ofbushido

, heeft betrekking op een ethische code die door de samurai is toegepast.Bevat een aantal principes, maar bovenal zeven waarden die het gedrag moeten bepalen. Er wordt gezegd dat leden van de heersende klasse al op jonge leeftijd werden onderwezen."Iedereen kan de moeilijkste veldslagen ingaan en sterven. Het is gemakkelijk voor een preuts maar voor een samurai is het een echt rechtvaardig besluit in gelijkmoedigheid, en het is een echte waarde om te weten hoe te leven wanneer het is om te leven en te sterven wanneer het zal sterven. "-Prince of Myth-

De weg van de krijger staat ook bekend als de samurai-code. Hierin zitten gecondenseerde principes van het boeddhisme, het confucianisme en andere oosterse filosofieën.
Nog steeds een waardevolle gids voor het leven

. Dit zijn de 7 deugden en leringen die verheven zijn.Leringen van het pad van de krijger1. Moed, een onmisbare deugd om vrij te zijn

Volgens het pad van de krijger,

alleen als iemand moed heeft, is het mogelijk om vrij te zijn.

Het is de moed die ons in staat stelt om volledig te leven, zonder de beperkingen opgelegd door angst. Er is moed voor nodig om te handelen, vooral om grote dingen te doen. Moed is geen blinde moed.Om een ​​echte moed te zijn, moet het gepaard gaan met intelligentie en kracht.

Angst bestaat, maar we moeten ons er niet door laten overweldigen. In plaats daarvan moeten we het met de nodige voorzichtigheid en respect vervangen. Dus zal echte moed opstaan.2. Hoffelijkheid ontbreekt nooitOp het pad van de krijger is beleefdheid niet gewoon een verzameling vriendelijke gebaren of manieren. Sterker nog,

is een deugd die nauw verwant is met respect voor de ander even, ook al is het een vijand.

Hoffelijkheid is bovenal respect en aandacht voor anderen, ongeacht de omstandigheden. Dit betekent niet wreed zijn, of onnodige demonstraties van kracht of kracht maken.Het is een deugd die karakter en veel innerlijke kracht toont.

3. Compassie moet altijd aanwezig zijnDe kracht en kracht die je hebt moet worden gebruikt voor het welzijn van alle mensen.Dit wordt aangegeven door de manier van de krijger, die ook aandringt op de enorme waarde van solidariteit. Dit is een functie die kracht siert.

Mededogen is niet alleen een gevoel, maar moet worden vertaald in concrete acties.

Wanneer u iemand kunt helpen, doe het dan. En als u niet de mogelijkheid hebt om te helpen, moet u erop uit gaan en op zoek naar die mogelijkheid.

4. Gerechtigheid eerstHet pad van de krijger zegt dat gerechtigheid geen halve maatregelen kent. Volgens deze oude wijsheid is 'gerechtigheid' gewoon weten hoe te definiëren wat juist is en te onderscheiden van wat niet is. Het recht wordt beloond en het kwaad wordt gestraft. Om eerlijk te zijn, moet je altijd op de juiste manier handelen. Dit mag niet afhangen van wat anderen zeggen, maar van de persoon zelf. Iedereen weet in hun hart wat goed is en wat niet. We moeten dat licht volgen dat uit onszelf voortkomt.5. Loyaliteit behoort tot sterke en nobele geesten

Wat iemand zegt of spreekt, behoort volledig toe aan zijn eigen persoon. Dus de gevolgen zijn ook van ons.

U moet een groot verantwoordelijkheidsgevoel hebben voordat u handelt of uzelf uitdrukt. Loyaliteit is bovenal trouw aan jezelf. Beschikken over het vermogen om consistent of consistent te zijn. In zoverre is het ook een verplichting om te reageren met daden en woorden. Loyaliteit behoort alleen toe aan de sterkste en edelste.6. Het woord en oprechtheid Voor de samurai heeft het woord een immense waarde. Men spreekt niet door te spreken, men zegt niet één voor één. Daarom zijn woorden, op de manier van de krijger, totaal gelijk aan daden.Als je iets zegt, is het alsof het al is gedaan.In deze filosofie is de waarde van een belofte geëlimineerd. Het is niet nodig. Het volstaat om te zeggen dat er iets gedaan zal worden om dit te doen. Dit is alleen mogelijk voor degenen die volledig eerlijk zijn tegenover zichzelf en anderen.

7. Ere verhoogt mensenVolgens het pad van de krijger is de grootste deugd van ons allemaal eer.

Wordt geëerbiedigd betekent rechtvaardig handelen, ongeacht de omstandigheden. Doe de plicht en behoud de waarden, ongeacht of dit door anderen zal worden goedgekeurd of niet.

Eer houdt verband met zelfrespect.Dit houdt in dat je je niet onethisch of verachtelijk mag gedragen. Eer is zo belangrijk in deze filosofie dat als je het verliest de enige manier om het terug te krijgen, is door je eigen leven te nemen.

Het meest interessante aan het pad van de krijger is dat

een ethische code zo oud is, dat de waarden die het promoot, zijn geldigheid behouden

. De wereld zou heel anders zijn als we bij elk conflict of bij elke confrontatie deze waardevolle principes van de samurai-krijgers toepassen.