De kracht van zelfbedrog

Hoe kan iemand het weten en tegelijkertijd niet weten? Hoe voorkomen we dat we dingen waarnemen? Soms lijkt het erop dat we bepaalde aspecten of situaties van ons leven kunnen verdoven om niet te lijden en verder te gaan. Zelfbedrog

In theorie kan een persoon niet voor zichzelf liegen, maar alleen om ons heen kijken om te beseffen dat liegen en zelfbedrog tegenwoordig heel gewoon zijn.

Mensen hebben veel manieren om zichzelf te misleiden, die elk aspect van hun leven beïnvloeden

. Dit soort bedrog is niet alleen beperkt tot mensen, maar ook tot andere levende wezens zoals virussen en bacteriën, die hun fysieke structuur veranderen om het immuunsysteem te misleiden en te overleven. Bij mensen zijn deze strategieën meer verfijnd.De definitie van zelfbedrog

Robert Trivers definieert zelfbedrog als het liegen tegen zichzelf

. Hij betoogt dat de belangrijkste reden om dit te verklaren is om te overwegen dat echte informatie wordt uitgesloten van ons bewustzijn.Hij schreef in veel van zijn geschriften dat "Elke misleiding voor zelfpromotie is".

Het is een mechanisme dat de evolutie van de mens heeft overleefd en ervoor zorgt dat hij valse informatie als waar aanvaardt. Leugens worden onbewust en worden op de een of andere manier vertrouwde waarheden.Wanneer de waarheid naar het onderbewustzijn wordt verwezen, wordt de leugen waar voor de persoon en voor al zijn kennissen. Wij geloven dat het idee waar is. Aandacht en zelfbedrog Mensen zoeken rond naar tekens die moeten worden aanvaard of afgewezen

. Het is aandacht, samen met het geheugen, die ons in staat stelt de informatie op te halen die nodig is voor ons leven en om dat wat ons niet aangaat te verwerpen.

Wanneer informatie als een bedreiging wordt beschouwd, voelen we in meer of mindere mate angst en malaise.

In deze situatie kan zelfbedrog verschijnen. Het is alsof we onze aandacht vragen voor een gevoel van veiligheid. Het proces van fragmentatie van ons bewustzijn neemt de focus van onze aandacht en creëert een soort van "blackout"; dat wil zeggen, we gebruiken aandacht om deze dreiging te ontkennen met het doel de persoon te redden van elke pijnlijke situatie.Hoewel dit zelfbedrog in sommige gevallen nuttig kan zijn, is het misschien ongepast in anderen.

Het onder ogen zien van de realiteit, zelfs als het pijnlijk is, geeft ons een stevige basis om naar een gezonder en gelukkiger sociaal en emotioneel leven te gaan.