De raadsels van intuïtie

Intuïtie is al het onderwerp geweest van gepassioneerde discussies in verschillende kennisgebieden. Hij was de protagonist van talloze politieke beslissingen, evenals talrijke wetenschappelijke ontdekkingen. Wanneer we intuïtief een probleem kunnen oplossen, begrijpen velen het echter als een eenvoudige glimp van de geest, als een reeks toevalligheden van geluk. Over het algemeen wordt intuïtie gezien als iets onder een mysterieuze sluier. Dit komt omdathet een vorm van waarneming is die ons in staat stelt toegang te hebben tot kennis zonder te weten waar ze vandaan komen.

Het stelt ons in staat waar te nemen wat voorheen onopgemerkt was gebleven. In feite werden we ons bewust van iets dat we niet wisten maar dat we vergeten waren. H -Henry Poincaré- Deel "We ervaren op een bepaald moment in ons leven momenten van intuïtief begrip. In het algemeen wijzen we hen af ​​vanwege een gebrek aan logica en we betwijfelen of ze overtuigende redenen hebben. Maar zelfs als er geen exacte definitie voor intuïtie is, betekent dit op geen enkele manier dat deze niet bestaat.

In zekere zin wordt intuïtie begrepen als een directe waarneming van de waarheid.Het is onafhankelijk van enige vorm van logisch redeneren. Deze kennis, die zonder onze kennis wordt uitgedrukt, vereist een evenwichtige integratie tussen geest en hart.

Een blik op de intuïtie

We kunnen doen wat de intuïtie zelf zegt en in dit proces van experimenteren leren, van vallen en opstaan, primair intuïtief te zijn. Het is van vitaal belang om de stilte te verkennen op het moment dat je verbonden bent met jezelf om de intuïtieve geest te laten stromen. Intuïtie geeft aanleiding tot begrip van wat de te volgen weg zou kunnen zijn. Zoek het ware gevoel van dingen en de diepe aard van de geest.

Het stelt ons in staat de waarheid te herkennen, te leren en te ervaren.

We moeten onze aandacht trainen als we intuïtie willen ontwikkelen. De eigenaardigheid van intuïtie is dat het voorbij de rede gaat zonder zich ertegen te verzetten.

Duidelijk vervangt het niet, maar het vult aan en gaat er soms aan vooraf. Het engageert ons met het creatieve en transporteert ons voorbij de bekende grenzen. Noch kan het worden ingekaderd binnen het gebied van het rationele of het irrationele. Het is duidelijk dat are er factoren zijn die de ontwikkeling van intuïtie belemmeren of begunstigen. Bijvoorbeeld, besluiteloosheid, reden, angst voor fouten en gebrek aan vertrouwen maken het moeilijk. Acties, aandacht, rust, openheid, perceptie en leren profiteren daarentegen van jou.

Spotwaarnemingen Er zijn situaties die onmiddellijk moeten worden opgelost.

Dat is waar herinneringen opgeslagen in de geest worden geactiveerd en die een directe relatie hebben met wat we moeten oplossen. Dergelijke herinneringen zijn emotioneel van aard en worden geassocieerd met successen en fouten uit het verleden. Natuurlijk zullen deze herinneringen bepalend zijn voor de beslissing die we in het heden zullen nemen. Er wordt bijvoorbeeld een jobaanbieding weergegeven. Het brein gebruikt alle professionele ervaringen die daar zijn opgeslagen en vervolgens kiezen we de optie die we het handigst vinden. De ontwikkeling van deze reeks gebeurt bewust. Daarom kunnen we de redenen uitleggen die ons ertoe hebben gebracht een dergelijke beslissing te nemen. Aan de andere kant zijn er situaties waarin een dergelijke beslissing onbewust wordt genomen. Als het resultaat positief is, zeggen we dat dit het resultaat was van intuïtie en kunnen we de reden niet uitleggen waarom we wisten dat dit de juiste weg was. In deze zin is

intuïtie een soort gissing die niet wordt gemedieerd door bewustzijn of redeneren,

maar door de eerdere ervaringen en de emoties die ermee samenhangen. Intuïtie en ervaring

Geavanceerde studies aan het eind van de vorige eeuw met professionals uit verschillende gebieden hebben interessante resultaten opgeleverd. Zo werd bijvoorbeeld

geconstateerd dat degenen die meer tijd hadden om hun beroep uit te oefenen vrij intuïtief waren. Het meest verrassende was dat haar intuïtie zelden faalde. Dit is het geval bij artsen die een "klinisch oog" hebben. Natuurlijk zal een grotere ervaring de mogelijkheid bieden van een groter succes zonder een lange redenering te hoeven doorlopen. Sommige mensen denken dat raden een kwestie is van pure statistieken. Het antwoord is nee. De ervaringen die we constant opnemen in ons onbewuste zijn degenen die de intuïtie mogelijk maken om scherper te worden.

Het is geen toeval, maar een andere manier om tot veridical conclusies te komen.

Eerdere ervaringen in verband met een gevoel zijn van invloed op de beslissingen die we intuïtief nemen. Zo'n proces gebeurt onbewust en heeft variabelen die afhankelijk zijn van de persoonlijkheid en overtuigingen van elk individu. Om deze reden zijn er mensen die intuïtiever zijn dan anderen. Hoewel veel van de intuïtiewereld een raadsel blijft, is het in de praktijk duidelijk dat het een realiteit is die dagelijks werkt.