De raarste verschijnselen in het geheugen

De herinnering aan mensen is niet zoals die van een computer. Dit is geen eenvoudig magazijn waar u gegevens opslaat, die indien nodig worden geraadpleegd. Het menselijk brein is niet alleen intellect, dus de herinneringen worden niet bewaard als objectieve en onveranderlijke gegevens. Het is precies het tegenovergestelde: herinneringen omvatten verbeelding, emoties, informatiediscriminatie. Kortom, geheugen is ook creatief.

Bij de mens kunnen we niet spreken van een enkele vorm van geheugen. Er zijn meerdere en elk heeft zijn eigen kenmerken. Er is een semantisch geheugen, dat taal, episodisch geheugen bewaart, waarin feiten en situaties worden vastgelegd, en herinneringen op korte, middellange en lange termijn.

In alle vormen van geheugen hebben emoties een sterke invloed. Het is gemakkelijker om te onthouden wat lonend was dan frustrerende of traumatische situaties. We vergeten en herinneren ons vanwege wat we voelen en nodig hebben om te leven en te overleven.

Deze functie kan veranderen. Er zijn verschillende geheugengerelateerde stoornissen die het waard zijn om te weten. De meest voorkomende zijn geheugenverlies en hypermnesie. Típica Typische geheugenverlies

Gedefinieerd als een gedeeltelijk of totaal onvermogen om iets te onthouden. Het huisvest ook de functies van het opnemen en bewaren van de informatie. Amnesie kan enorm zijn, wanneer alle herinneringen vergeten zijn, of gedeeltelijk, als we slechts een paar feiten of een bepaald stadium uit het verleden uit het oog verliezen. In dit laatste komt een sterke affectieve component binnen.

Lacunaire amnesie

Heeft betrekking op een type gedeeltelijke amnesie waarbij sommige episodes binnen een zeer specifiek tijdsbestek uit het geheugen worden gewist. Het kan minuten, uren of dagen bevatten. Dit is wat we gewoonlijk 'mentale afwijkingen' noemen en komen voort uit verschillende oorzaken. Het kan worden veroorzaakt door een fysieke of emotionele slag of trauma. Het kan ook worden afgeleid van alcohol of andere psychoactieve drugsmisbruik.

Evocatie geheugenverlies

Het is een vorm van geheugenverlies waarbij de namen van objecten of personen worden vergeten. De patiënt kent de kenmerken van een object en kan deze definiëren, maar weet niet hoe hij dit object moet benoemen.

Hetzelfde gebeurt als u de naam van een persoon vergeet: u weet wie u bent en alles waarmee u te maken heeft, maar u kunt zijn naam niet onthouden. Als u een onjuiste naam krijgt, hebt u de subjectieve zekerheid dat het een fout is; maar toch, je zult niet in staat zijn om het zelfstandig naamwoord te herinneren dat echt overeenkomt met jou. Afe Affectieve amnesie

Het gebeurt wanneer er sterke emotionele of affectieve factoren zijn die het geheugen conditioneren. Het is het typische geval van mensen die alles vergeten vlak voor een test die cruciaal voor hen is. Er is zoveel angst dat het zelfs de geheugenfuncties beïnvloedt en er een blokkering optreedt.

Hyperemie

Dit is een abnormale toename van het herinneringsvermogen. In tegenstelling tot geheugenverlies is het alsof alle informatie volledig beschikbaar is. Het is meestal een toestand die voorkomt bij mensen die aan epilepsie lijden of die bijna-doodervaringen ervaren.

Het geheugen is een andere fascinerende realiteit die ons eraan herinnert hoe oneindig de horizon van het menselijk brein is.